E-mail – písemná forma?

2019-11-04T14:40:10+01:00

Písemná forma právního jednání v případě e-mailu je dodržena nejen tehdy, je-li ke zprávě připojen elektronický podpis, ale též tehdy, plní-li písemná forma pouze varovnou funkci a lze-li prokázat, že e-mail [...]