CO PŘINESLA NOVELA ZÁKONA O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH?

2022-09-26T14:18:47+02:00

Dnem 1. ledna 2022 a dílem 1. července 2022 nastala účinnost změn podle novely zákona o elektronických komunikacích neboli zákona č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., [...]