Dnem 1. ledna 2022 a dílem 1. července 2022 nastala účinnost změn podle novely zákona o elektronických komunikacích neboli zákona č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „novela“ nebo „novela zákona o elektronických komunikacích“). Změny se týkaly především tzv. „cookies“ a telemarketingu, přiblíží Vám je následující řádky.

Cookies už jen v nezbytném rozsahu

S příchodem nového roku jste od ledna zajisté zaznamenali krátké „dotazníky“, které na uživatele vyskočily při každé první návštěvě webových stránek a které se týkaly souborů „cookies“. Soubory cookies, tedy malé datové soubory ukládané webovým prohlížečem do paměti zařízení, mají různé funkce, podle kterých je lze dělit na nezbytné, výkonnostní, funkční a marketingové. Nezbytné soubory cookies umožňují navigaci a používání webu; jak jejich název napovídá, pro využívání stránek jsou nezbytné. Výkonnostní cookies pomáhají vylepšovat a zefektivňovat funkce webových stránek, funkční soubory cookies se pak vyžívají k zapamatování preferencí, jako je např. jazyk nebo přihlašovací údaje. Marketingové cookies slouží k zobrazování reklamy, která je přizpůsobena preferencím uživatele.

Zatímco do konce roku 2021 bylo využívání souborů cookies, tedy jejich ukládání a získávání přístupu k informacím ze zařízení (PC/telefonu…) založeno na tzv. principu opt-out, kdy byl uživatel o užití cookies informován a případně měl možnost jej odmítnout, začátek roku 2022 přinesl obrat k principu opt-in, spočívajícím v možnosti využívání souborů cookies výlučně v případě, kdy k tomu uživatel udělí souhlas. Z okruhu několika málo výjimek z nutnosti udělení souhlasu uveďme zejména soubory cookies zajišťující fungování webové stránky nebo takové cookies, které jsou uživatelem požadovány v souvislosti s danou službou (typicky např. při využívání e-shopu).

Telemarketing jen se souhlasem

Pokud jde o telemarketing a novelu zákona o elektronických komunikacích, předně si dovolujeme zmínit, že se tato novela dotýká zejména problematiky telemarketingu ve vztahu k tzv. „veřejným seznamům“ (více k pojmu viz níže). Jinými slovy, vedle novely se na problematiku telemarketingu (na)dále vztahují i pravidla stanovená především v zákoně o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 480/2004“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (označovaném jako „GDPR“, dále jen „GDPR“).

Jak již bylo nastíněno výše, změny, účinné od července tohoto roku, telemarketing zaznamenal převážně při využití tzv. „veřejných seznamů“ (někdy označovaných jako „účastnické seznamy“), tj. seznamů, které jsou výlučně veřejné a jejichž účelem je vyhledání kontaktu o osobě na základě identifikačních prvků. Jako typický příklad takového veřejného seznamu zmiňme např. Zlaté stránky nebo 1188.cz, novela však za veřejný seznam považuje i seznam vytvořený náhodným vygenerováním. Pokud hodláte pro účely telemarketingu využít právě veřejný seznam, lze tak učinit pouze pro takové kontakty, které uvedly, že si přejí být za účelem telemarketingu kontaktovány. I zde totiž novela zavedla princip opt-in a kontaktovat lze v rámci telemarketingu pouze takové osoby, které s tím souhlasí.

Pokud je zdrojem kontaktu např. Váš firemní (interní) seznam zákazníků nebo jste kontakt nalezli na webových stránkách společnosti Vašeho zákazníka, jsou pravidla pro kontaktování v rámci telemarketingu jiná a do režimu novely v zásadě takové situace nespadají.

Máte-li tedy od zákazníka udělený souhlas s kontaktováním již z minulosti a můžete-li prokázat oprávněnost nakládání s kontaktem v souladu s GDPR/zákonem č. 480/2004, lze zákazníka i nadále kontaktovat, bez ohledu na novelu. Využíváte-li kontakt uvedený na webových stránkách, typicky v sekci „Kontakty“, mělo by jít o kontakt, u něhož se předpokládá, že bude pro kontaktování v souvislosti s telemarketingem využit, zejména nikoliv takový kontakt, kde je výslovně uvedeno, že k takovým účelům neslouží.

Závěrem

Novela měla zejména posílit ochranu soukromí a citlivých údajů v elektronickém prostředí a zamezit nežádoucím telefonátům a marketingovým nabídkám. Zda a do jaké míry se jí to podaří, ukáže čas.

Pro Vaše případné dotazy týkající se problematiky novely zákona o elektronických komunikacích či souvisejících otázek a GDPR se na nás neváhejte obrátit.

Tým Buřil & Partners