Od 1. července 2020 nabude účinnosti nový zákon o realitním zprostředkování (zákon č. 39/2020 Sb.). Podle tohoto zákona je realitní zprostředkování definováno jako činnost směřující ke zprostředkování uzavření smlouvy ohledně nemovitosti (smlouva o koupi i nájmu, s výjimkou smluv týkajících se krátkodobého ubytování, včetně platforem Airbnb a Flatio).

Zákon se netýká prodeje nebo pronájmu vlastních nemovitostí a činnost developerů tak zůstává novým zákonem nedotčena. Osoba, která hodlá vykonávat realitní činnost, musí splňovat požadavky stanovené živnostenským zákonem pro obor „realitní zprostředkování“, který je nově v České republice vázanou živností. Kromě čistého trestního rejstříku zákon vyžaduje, aby osoba vykonávající realitní zprostředkování měla odpovídající vzdělání, kvalifikaci nebo praxi v příslušném oboru.

Nejpozději do 1. ledna 2021 budou všichni stávající realitní zprostředkovatelé a realitní kanceláře muset získat oprávnění pro výkon vázané živnosti v oboru realitního zprostředkování. Pokud realitní zprostředkování vykonává certifikovaná osoba, musí tato osoba zajistit, aby fyzické osoby poskytující klientům služby realitního zprostředkování splňovaly stejné podmínky jako právnická osoba vlastnící příslušné oprávnění, tj. měly čistý trestní rejstřík a odpovídající vzdělání, kvalifikaci nebo praxi v příslušném oboru. Získání živnostenského oprávnění pro tuto vázanou živnost nahrazující stávající volnou živnost nebude do 1. ledna 2021 podléhat žádnému správnímu poplatku. Dále jsou realitní zprostředkovatelé povinni uzavřít nejpozději do 1. října 2020 pojištěni pro případ škody způsobené klientům výkonem realitního zprostředkování. Minimální limit pojistného plnění činí 1 750 000 Kč, v případě více pojistných událostí vzniklých v jednom roce pak 3 500 000 Kč.  Zákon stanoví limit šesti (6) měsíců pro výhradní výkon realitního zprostředkování, tato doba však může být opakovaně prodloužena.

Porušení některých povinností vyžadovaných zákonem se považuje za přestupek, za který může být příslušným státním orgánem uložena pokuta. Veškeré stávající vztahy a dohody uzavřené před 1. červencem 2020 se budou i nadále řídit stávající legislativou a zákon o realitním zprostředkování se na ně vztahovat nebude.

BURIL PARTNERS nabízí také poradenství v oblasti nemovitostí, poradíme vám například s kupní či nájemní smlouvou. Obraťte se na nás!