Novela insolvenčního zákona platná od 1. 6. 2019

Novela reaguje na dluhovou situaci významné části dlužníků nacházejících se v tzv. dluhové pasti.
Novela umožňuje oddlužení fyzické osoby za splnění mírnějších podmínek, jako dostačující je příjem osoby alespoň na hranici nezabavitelného minima a měsíční odměny pro insolvenčního správce a věřitele. Soud také oddlužení posvětí, dospěje-li k přesvědčení, že dlužník vynaložil v daném období největší možnou snahu splatit své dluhy.

Novela zákona nově umožňuje oddlužení ve třech variantách, a to:

• splatil-li dlužník nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši, nebo
• splatil-li dlužník v době 3 let od schválení oddlužení nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek, nebo
• splatil-li dlužník v době 5 let od schválení oddlužení nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek či dlužník alespoň vynaložil veškeré úsilí k uspokojení svých věřitelů.