V současné době je projednáván v poslanecké sněmovně vládní návrh zákona upravující podmínky realitního zprostředkování, jehož předpokládaná účinnost by měla nastat od 1. 1. 2020. V souvislosti s přijetím tohoto zákona by mělo dojít zároveň ke změně živnostenského zákona, kde bude zavedena nová vázaná živnost „Realitní zprostředkování„, pro jejíž výkon bude nově nutné splnit i požadavky zákona na odbornou způsobilost. Výkon realitního zprostředkování tak bude moci být realizován pouze v rámci této živnosti. Nově budou mít realitní zprostředkovatelé povinnost se pojistit pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování a poskytnout zájemci výpis z katastru nemovitostí předmětné nemovitosti a informovat ho o všech závadách a omezeních váznoucích na předmětných nemovitostech, které musí realitní zprostředkovatel zjišťovat s pečlivostí příslušného odborníka. Dále bude realitním zprostředkovatelům zakázáno realizovat úschovu za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy. Zájemci pak budou moci od smlouvy o realitním zprostředkováním odstoupit ve stanovených případech porušení povinností realitním zprostředkovatelem. Splatnost provize bude moci být ujednána nejdříve po obstarání příležitosti k uzavření realitní smlouvy a zájemce bude muset být o takto určené splatnosti provize výslovně poučen ve smlouvě o realitním zprostředkování.

 

O dalším vývoji zákona Vás budeme informovat.