Situace na poli stavebního práva není v České republice nijak dobrá. Pokud jste někdy stavěli rodinný domek nebo třeba jen chtěli provést stavební úpravy, jistě víte, že záplava razítek, které musíte od nejrůznějších úřadů získat, je až neuvěřitelná. Nehledě na to, že často se naši klienti setkávají s ignorancí a neochotou úřednického aparátu vést jakýkoliv racionální dialog.

Netřeba opakovat často skloňovaný fakt, kolikátá v pořadí je Česká republika v délce povolovacího řízení (všech jeho fází).

Spojení těchto faktorů vede k tomu, že se méně staví a navyšují se náklady na přípravné práce staveb. To vše se pak neblaze promítá jak do cen nemovitostí, tak do ceny bydlení jako takového.

Včera byl do mezirezortního připomínkového řízení, ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, odeslán návrh nového stavebního zákona, který má ambici stávající stav výrazně zlepšit.

Jsme pyšní, že se na tomto návrhu podílel i náš kolega Matěj Potměšil, který má bohaté zkušenosti s poskytováním právních služeb právě v oblasti stavebního práva.

Zásadní myšlenky rekodifikace lze shrnout do několika bodů:

  • Digitalizace stavebních procesů;
  • Efektivní a metodicky jednotná státní stavební správa;
  • Integrace příslušných orgánů, chránících veřejné zájmy, do státní stavební správy;
  • Jediné povolení, které v sobě obsáhne všechna „razítka“;
  • Modernizace stavebních požadavků;
  • Posílení samosprávy obcí při stanovení pravidel pro utváření veřejného prostoru na vlastním území;
  • Spravedlivé zapojení veřejnosti do jednotlivých procesů.

Rekodifikace stavebního práva s sebou, jako každá takto zásadní rekodifikace, nese jistá rizika. Pevně však věříme, že výsledkem legislativního procesu bude právní předpis, který napomůže pozitivní změně stávajícího neutěšeného stavu.