JUDr. Jana Nováková, LL.M.

advokát

JUDr. Jana Nováková L.L.M. promovala na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2006 a poté pokračovala ve studiu v zahraničí, na Technické univerzitě v Drážďanech v Německu. Pracovní zkušenosti Jana získala v pražské kanceláři mezinárodní právní a poradenské firmy Rödl & Partner, kde se zaměřila na obchodní a korporační právo. V právní kanceláři JUDr. Dany Kořínkové a ve společnosti Felix & spol. advokátní kancelář s.r.o. Jana získala zkušenosti především v oblasti práva nemovitostí, obchodního práva a práva duševního vlastnictví.

pojďme spolupracovat

Jsme připraveni vám pomoci se všemi právními záležitostmi.