Mgr. Pavel Hřebačka

advokát

Mgr. Pavel Hřebačka složil advokátní zkoušky v roce 2017. V rámci své koncipientské praxe působil v AK Buřič, Sadílek a partneři, kde se zaměřoval na řešení právních potřeb klientů v oboru práva občanského, obchodního a trestního. Po složení advokátních zkoušek působil jako samostatný advokát v oboru práva nemovitostí poskytujíce komplexní právní poradenství pro jeden z českých realitních fondů. V rámci své specializace se dále věnoval klientům z řad energetického sektoru v rámci akvizičního procesu, právní služby poskytoval i státním podnikům a příspěvkovým organizacím na úseku zadávání veřejných zakázek či pracovního práva.

pojďme spolupracovat

Jsme připraveni vám pomoci se všemi právními záležitostmi.